Bestuursleden werven: bij DON lukt het wel

In de nieuwsbrief van PGO support van oktober 2020, staat een interessant artikel met een pluim op de hoed van onze organisatie:

Nieuwe bestuursleden werven is voor veel patiënten- en gehandicaptenorganisaties een uitdaging. Maar door het op een slimme manier aan te pakken, krijgen sommige organisaties het wél vlot voor elkaar. Dwarslaesie Organisatie Nederland bijvoorbeeld, die 26 reacties kreeg vanuit een achterbanraadpleging.

Buiten de achterban werven?

De enquête was een slimme zet van de DON, die al herhaaldelijk oproepen voor bestuursleden plaatste op de website en in de nieuwsbrief. Hetgeen niets opleverde. Martha Pol, secretaris bij de DON: “In onze statuten staat dat ons bestuur bestaat uit ervaringsdeskundigen – mensen uit onze achterban. Maar wat als we daar gewoon niemand vinden? We vroegen ons af: zouden we dan toch iemand van buiten de organisatie moeten werven?”

Een stap die ze niet konden zetten zonder hun achterban te raadplegen. Ze zetten een enquête uit, sloten de profielen voor de gezochte bestuursleden en voorzitter bij en eindigden met een oproep: heb je belangstelling in een van de functies, neem contact met ons op!

Nieuw bestuurslid èn nieuwe voorzitter

Van de circa 1700 leden vulden er 500 de enquête in, een mooie respons. Allereerst werd daarmee helder dat de DON-achterban het belangrijk vindt dat het merendeel van het bestuur bestaat uit ervaringsdeskundigen. En dat was niet alles.

Martha: “Tot onze verrassing kregen we ook 26 reacties van mensen die belangstelling hadden in de bestuursfuncties. Niet iedereen bleek geschikt - de functies waren te hoog gegrepen of de kandidaten waren er bij nader inzien toch nog niet aan toe om de functie te vervullen. Maar we konden met 8 mensen serieus in gesprek en vonden zo een nieuw bestuurslid en een nieuwe voorzitter.”

Tips voor succesvolle werving

Wat andere patiëntenorganisaties van de aanpak van de DON kunnen leren? “We zijn eigenlijk nog niet zo actief met achterbanraadpleging, maar deze inzet levert toch echt iets op. Wees bij je werving dus onderscheidend en denk buiten je vaste paden. Zet nieuwe kanalen en mogelijkheden in”, vertelt Martha.

En: “Uit de gesprekken met de kandidaat-bestuursleden bleek dat ons kandidaatprofiel niet scherp genoeg was. Zorg dus dat je heel duidelijk aangeeft wat bestuurslid zijn bij jouw organisatie inhoudt, en welk ‘type’ mensen je daarvoor zoekt.”

3 W’s

Hoe je ontdekt wie dat juiste type is? Martha noemt 3 W’s: weerbaar, wendbaar en waardevol. Weerbaarheid en wendbaarheid van mensen zijn daarbij de randvoorwaarden om waarde te creëren voor jouw organisatie.

“Gebruik die 3 W’s bij het uitwerken van een profiel dat goed aansluit bij de betreffende functie in jóuw organisatie”, tipt Martha. “Wij merkten bijvoorbeeld dat het voor een bestuursfunctie ook echt nodig is dat iemand minstens 5 jaar een dwarslaesie heeft. Zo iemand heeft de aandoening vaker al een plek kunnen geven en kan daardoor zijn kennis en ervaring beter toepassen in zijn bestuursfunctie.””

 

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !