Help mee
of word lid

AstraZeneca voor 60-65, mensen met medische indicatie en zorgverleners

Vanaf het begin van de COVID-19 pandemie heeft Ieder(in) aandacht gevraagd voor die mensen met een beperking of chronische ziekte die vanwege hun aandoening een (zeer) verhoogd risico hebben op een ernstig beloop bij een coronabesmetting. Ieder(in) onderschrijft daarom het gisteren uitgebrachte advies van de Gezondheidsraad waarin zij – net als in eerdere adviezen – mensen met een medische indicatie hoog op de prioriteitenlijst zetten. De Gezondheidsraad maakt daarbij (nieuw) onderscheid tussen mensen met een zeer hoog risico, en overige mensen met een medische indicatie.

Reactie minister

In de reactie van de minister van VWS wordt het advies van de Gezondheidsraad in grote lijnen opgevolgd. Wel worden de zorgverleners in de langdurige zorg, die tot nog toe nog niet konden worden gevaccineerd, toegevoegd aan de geprioriteerde groepen.

Zorgen over uitwerking

Wat grote zorgen baart is de uitwerking. Omdat vaccins nog beperkt beschikbaar zijn, lijkt het erop dat mensen met een medische indicatie steeds verder naar achteren schuiven. Ook vindt Ieder(in) het zorgelijk dat mantelzorgers en PGB-zorgverleners die dagelijks intensieve zorg verlenen aan kinderen en volwassenen met een beperking of chronische ziekte, niet in het plan lijken te zijn opgenomen.

Niet gezien worden

De erkenning die het Gezondheidsraadadvies geeft aan mensen met een medische indicatie is een belangrijke bevestiging voor een grote groep. Naar schatting leven zo’n 250.000 mensen met een chronische ziekte of beperking, vanwege hun hoge gezondheidsrisico al sinds maart 2020 in zelf-isolatie. Door die volledige isolatie zie je deze groep niet terug in de ziekenhuisstatistieken. Maar de prijs die zij en hun gezinsleden hiervoor betalen is ongekend hoog. Uit signalen die patiënten- en gehandicaptenorganisaties hierover ontvangen, blijkt dat de rek er bij deze groep helemaal uit is. Zonder perspectief op vaccinatie is een leven in volledige isolatie nauwelijks nog vol te houden.

Helderheid

Voor al die mensen met een medische indicatie, die al een jaar in isolatie en angst leven, voor hun huisgenoten, mantelzorgers en zorgverleners, is het van groot belang dat er snel helderheid komt over hun vaccinaties. Voor velen van hen is vaccinatie het enige perspectief op weer een heel klein beetje meer “leven”…

Bron: Ieder(in)

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors