Help mee
of word lid

Alle DON-bijeenkomsten tot 1 september 2020 AFGELAST

Op de laatste persconferentie in Den Haag op 21 april werd gemeld dat als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus alle bijeenkomsten, festivals e.d. voorlopig tot 1 september zijn afgelast. Dus zijn alle DON-bijeenkomsten eveneens tot 1 september 2020 afgelast.

Dit betreft:

  • Partnerbijeenkomst op 21 maart.
  • Algemene Ledenvergadering op 21 maart.
  • Ontmoetingsbijeenkomst vrijwilligers, eveneens gepland op 21 maart.
  • Laesiecongres St.Maartenskliniek op 18 april.
  • Regiodag Noord op 14 mei.
  • Landelijke contactdag Lopers met een laesie op 20 juni.

Zodra meer duidelijk is over nieuwe data voor deze bijeenkomsten zullen we dat bekend maken.

Verder het dringende advies om de aanwijzingen van RIVM m.b.t. de Coronacrisis op te volgen.

Bestuur DON

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors