Help mee
of word lid

Algemene ledenvergadering 1 augustus

Op zaterdag 1 augustus zullen we onze jaarlijkse ALV organiseren ter vaststelling van de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019. Tevens legt het bestuur dan het geactualiseerde meerjarenplan en het jaarplan 2020 ter bespreking voor. Op de agenda staat ook de benoeming van 2 bestuursleden.

Deze ALV zal in de vorm van een online bijeenkomst worden georganiseerd. De aanvangstijd is 14.00 uur. ( 2 uur pm). De agenda met informatie over hoe leden zich kunnen aanmelden, vind je hier.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors