Help mee
of word lid

Aanspraak fysiotherapie onder druk: DON maakt bezwaar

In de nieuwsbrief van januari stond een bericht over de enquête fysiotherapie. Die enquête was onderdeel van een plan van het Zorginstituut, waarin onder meer de bestaande aanspraak op vergoede fysiotherapie ter discussie kwam te staan. We hebben als DON uiteraard ons best gedaan serieus aan dit plan mee te werken, maar het werd geleidelijk aan duidelijk dat het hele proces onder onaanvaardbare tijdsdruk werd gezet. Zorgvuldige afweging werd volstrekt onmogelijk, terwijl er grote belangen voor mensen met een laesie op het spel stonden. Dat was onverteerbaar. Er was bijvoorbeeld onvoldoende gelegenheid om de opbrengst van de enquête (door 267 leden van DON ingevuld) zorgvuldig terug te koppelen. Wij hebben het Zorginstituut laten weten dat wij geen informatie op de voorgestelde manier kunnen en willen verstrekken.

Wij vinden dat er meer tijd en gelegenheid moet zijn om een zorgvuldige afweging te maken en hebben daarom een voorstel gedaan om het traject op een gedegen manier uit te voeren. Het belang van maatwerk en het betrekken van patiënten, zorgprofessionals en onderzoekers op dit gebied vinden we hierin essentieel. De brief is medeondertekend door de Spierziekten Nederland en de Patiëntenfederatie, die onze zorgen delen. Gelukkig hebben we meer steun gekregen voor ons standpunt: de branchevereniging van fysiotherapeuten en medisch specialisten hebben hun zorgen aan het Zorginstituut kenbaar gemaakt. Ook het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap heeft kritisch van zich laten horen. Daar zijn we heel blij mee.

We zijn op dit moment voorzichtig optimistisch dat de aanspraken voor het jaar 2023 ongewijzigd blijven. Het nettoresultaat van wekenlang hard werken achter de schermen is dus waarschijnlijk dat er nu niets verandert. Zo gaat dat bij belangenbehartiging: het is veelal onzichtbaar werk, maar erg belangrijk om dat goed te doen en daarbij samen op te trekken met de artsen en fysiotherapeuten. Voorlopig met een mooi resultaat.

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors