Help mee
of word lid

Aanpassing Wajong In strijd met VN-verdrag

Ieder(in) vindt dat het wetsvoorstel voor de ‘harmonisatie’ van de Wajong in strijd is met het VN-verdrag Handicap. In een brief aan de Eerste Kamer, waar dit voorstel binnenkort wordt behandeld, laten wij weten dat er onzorgvuldig is gehandeld en pleiten we voor een goed alternatief dat wel in lijn is met het VN-verdrag.

Ieder(in) heeft op 14 januari samen met ervaringsdeskundigen Pim en Jiska een goed gesprek gevoerd met Eerste Kamerleden over de negatieve gevolgen van de door het kabinet voorgestelde aanpassing van de Wajong. In het gesprek hebben we benadrukt dat het VN-verdrag Handicap uitgangspunt moet zijn. Dat is nu niet het geval. De Landelijke Cliëntenraad heeft een goed alternatief op tafel gelegd waarmee onder meer de inkomenspositie van mensen met een arbeidsbeperking wordt versterkt. Ieder(in) steunt dit alternatief.

Mede naar aanleiding van onze inbreng heeft de Eerste Kamer vragen gesteld aan het kabinet over de voorgenomen harmonisatie. Eind februari of begin maart is in de Eerste Kamer de plenaire behandeling van het wetsvoorstel voor de harmonisatie.

Zorgvuldige afweging, in lijn met het VN-verdrag Handicap

In de brief van Ieder(in) aan de Eerste Kamer vragen we onder meer:

  • Wacht met de stemming over het wetsvoorstel tot het advies van het College voor de Rechten van de Mens beschikbaar is. Het College verricht momenteel onderzoek naar de positie van (jong) gehandicapten op de arbeidsmarkt.
  • Breng zorgvuldigheid terug in de afweging, neem er meer tijd voor. Behandel de wijziging van de Wajong gezamenlijk met het wetsvoorstel Breed Offensief en Passend Aanbod. Beide wetsvoorstellen worden binnenkort in de Tweede Kamer behandeld. Neem dan meteen ook het onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens mee.
  • Kies voor de alternatieve formule, waarbij de uitkering voor mensen met een beperking voor een deel compensatie is van de beperking en voor een deel dient als vangnet.

Hieronder zijn de brief van Ieder(in), het alternatieve voorstel van LCR en een eerste reactie van het kabinet te downloaden.

Problemen met de Wajong? Neem contact op met het Meldpunt van Ieder(in)
Telefoonnummer: 085 – 400 70 22
Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl 

Bron: Ieder(in)

 

 

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors