Help mee
of word lid

2e Boosterprik voor ouderen en kwetsbaren

Binnenkort gaat de vaccinatiecampagne met een tweede boosterprik van start. Deze groepen worden  uitgenodigd:

  • alle mensen vanaf 70 jaar
  • bewoners van verpleeghuizen
  • mensen met het syndroom van Down
  • mensen met een ernstige immuunstoornis

De Gezondheidsraad adviseerde vorige week deze groepen op korte termijn een tweede boosterprik aan te bieden. Degenoemde groepen hebben een kwetsbare gezondheid, en waren daarom vorig jaar als eerste aan de beurt voor de eerste boosterprik. Daardoor zal bij hen de bescherming ook het meest zijn afgenomen.

De groepen om wie het gaat kunnen de uitnodiging vanaf 26 februari verwachten. Als het aan het ministerie ligt, gaat de boosterprik voortaan onder een andere naam door het leven. “Vanaf nu spreken we over de ‘herhaalprik tegen corona’, afgekort ‘coronaprik'”, stelt het ministerie. “De herhaalprik zorgt ervoor dat de bescherming tegen het virus op peil blijft.

Bron: Skipr

Word lid van Dwarslaesie Organisatie Nederland!

Wij bieden betrouwbare informatie, ruime ervaringskennis en scherpe belangenbehartiging.

Word
Lid !
Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors