Help mee
of word lid

Nazorg

De acht Nederlandse revalidatiecentra die in laesies zijn gespecialiseerd hebben allemaal een nazorgprogramma. Het doel hiervan is lichamelijke problemen zoveel mogelijk voorkomen en problemen die toch ontstaan zijn zo mogelijk snel oplossen. Ook kan worden nagegaan of er nieuwe technieken of hulpmiddelen zijn die kunnen helpen om beter te functioneren in het dagelijks leven.

Voor de nazorg hebben de centra met het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap (de organisatie van dwarslaesiebehandelaars) en DON een protocol afgesproken. In dat protocol staat onder meer dat het wenselijk is om na ontslag uit het centrum na drie en zes maanden contact te hebben. Na twaalf maanden zouden oud-revalidanten uitgenodigd moeten worden voor een multidisciplinaire nazorgpoli. Die poli wordt verzorgd door een revalidatiearts en/of gespecialiseerd verpleegkundige, ergo- en fysiotherapeut en maatschappelijk werkende.

Het kan per plaats verschillen hoe de nazorg is ingericht, maar het is de bedoeling dat de centra hun oud-revalidanten eens in de twee of drie jaar oproepen voor een controle. Zou je graag gebruikmaken van nazorg, maar heb je nog geen oproep ontvangen? Dan kun je contact opnemen met het revalidatiecentrum waar je eerder hebt gerevalideerd, of, als er nog geen contact is, met het dichtstbijzijnde in laesies gespecialiseerde centrum.  Je hebt dan wel een verwijzing van de huisarts nodig.

Over ons Voor professionals Vraag en aanbod Webshop Agenda Contact

Sponsors