Pijn

Pijn bij dwarslaesie en caudalaesie is een groot en ingewikkeld probleem. Het komt veel voor: volgens onderzoek hebben tussen de 30 en 90 procent van de mensen met een dwarslaesie of caudalaesie last van pijn. Die grote spreiding ontstaat doordat in verschillende onderzoeken verschillende definities en meetmethoden zijn gebruikt. Aangenomen wordt dat bij zeker 30 procent van de betrokkenen pijn de kwaliteit van leven ernstig beïnvloedt.

 

Kies een onderwerp voor meer informatie

  • Pijn bij dwarslaesie
  • Pijnbehandeling

Pijn bij dwarslaesie

Om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen bij het behandelen en onderzoeken van pijn bij met name dwarslaesie, hebben internationale commissies van deskundigen een indeling gemaakt in pijnvormen:

  • Nociceptieve pijn: pijn die ontstaat door prikkeling van de pijnzenuwen, door weefselbeschadiging van bijvoorbeeld spieren, botten of organen.
  • Neuropathische pijn: pijn die ontstaat door beschadiging van het zenuwstelsel zelf.
  • Andere pijn: pijn die niet geclassificeerd kan worden als nociceptief of neuropathisch, bijvoorbeeld fibromyalgie of het prikkelbare-darm-syndroom.
  • Onbekende pijn: pijn waarvoor geen oorzaak wordt gevonden.

Pijn bij dwarslaesie kan boven, ter hoogte van en onder het niveau van de dwarslaesie voorkomen. Ook kunnen meerdere pijnvormen tegelijk bestaan.

lezing over pijn door revalidatiearts Janneke Stolwijk tijdens de Landelijke Laesiedag 16 oktober 2021

\

Pijnbehandeling

Pijnbehandeling begint met onderzoek. Bepaald zal moeten worden om welke soort pijn - of soorten, want er kan dus sprake zijn van meerdere soorten pijn tegelijk - het gaat. De klachten moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht, onder andere door lichamelijk onderzoek en zo nodig aanvullend laboratorium- en beeldvormingsonderzoek. Als duidelijk is om welke pijnproblematiek het gaat, kan de behandeling worden bepaald. Dit kan in de praktijk soms een hele puzzel zijn.

We kijken hierna naar enkele behandelingen die worden toegepast bij de twee pijnvormen die veel voorkomen: nociceptieve pijn en neuropathische pijn. Maar eerst meer over aard en ontstaan van die pijn.

  • Nociceptieve pijn
  • Neuropathische pijn