Autonoom zenuwstelsel

Het autonoom zenuwstelsel is betrokken bij de onbewuste (automatische) processen in ons lichaam, zoals de hartslag, de bloeddruk en de lichaamstemperatuur. Bij een dwarslaesie kan de regulatie van deze processen verstoord zijn.

 

Kies een onderwerp voor meer informatie

 • Anatomie en functie van het autonoom zenuwstelsel
 • Het autonoom zenuwstelsel bij een dwarslaesie
 • Veelvoorkomende problemen en oplossingen
 • Bronnen en verder lezen

Anatomie en functie van het autonoom zenuwstelsel

Het zenuwstelsel bestaat uit het centraal en het perifeer zenuwstelsel. Dit laatste is onderverdeeld in:

 • Het somatisch zenuwstelsel, dat betrokken is bij de bewuste aansturing van onze motoriek, zoals bijvoorbeeld het lopen of rennen.
 • Het autonoom zenuwstelsel, dat betrokken is bij de onbewuste processen, zoals de aansturing van hartslag, bloeddruk en het reguleren van de lichaamstemperatuur.

Afbeelding: Indeling zenuwstelsel (bron: spinalnet)

 

 • Structuur van het autonoom zenuwstelsel
 • Regulatie hartslag en bloeddruk
 • Regulatie van lichaamstemperatuur

Het autonoom zenuwstelsel bij een dwarslaesie

Bij een dwarslaesie kunnen, afhankelijk van de hoogte, signalen vanuit het autonoom zenuwstelsel niet of deels aankomen in de hersenen. Daardoor kan het autonoom zenuwstelsel niet of niet goed bijgestuurd worden vanuit de hersenen. Dit heeft gevolgen voor het reguleren van de hartslag en de bloeddruk en het reguleren van de lichaamstemperatuur.

 • Regulatie hartslag en bloeddruk
 • Regulatie lichaamstemperatuur

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Doordat het autonoom zenuwstelsel niet meer bijgestuurd kan worden vanuit de hersenen, kunnen prikkels onder het laesieniveau geen of juist een extreme reactie geven. Dit kan leiden tot autonome dysreflexie, orthostatische hypotensie of een te hoge of te lage lichaamstemperatuur.

 • Autonome dysreflexie
 • Hyperthermie
 • Hypothermie
 • Orthostatische hypotensie

Bronnen en verder lezen

Naast de bronnen die in de totstandkoming van de Wiki zijn genoemd, zijn voor het hoofdstuk over autonome dysreflexie een aantal specifieke bronnen geraadpleegd. Deze bronnen zijn hier te vinden. Tevens kun je hier meer lezen over wetenschappelijk onderzoek rondom dit thema.

 • Bronnen
 • Verder lezen