Weer op Weg

Werking urinewegsysteem

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas

Anatomie
Het urinewegsysteem bestaat uit de nieren, urineleiders, blaas en de plasbuis. Het systeem werkt in twee fasen die globaal onderverdeeld worden in:

  • schoonmaken van het bloed
  • productie, opslag en afvoer van urine

Productie
De nieren filteren 24 uur per dag urine en afvalstoffen uit het bloed. De mens kan niet zonder dit proces. De nieren produceren bijna continu druppels urine, De urine druppelt vanuit de nieren in de urineleiders richting de blaas, die zich geleidelijk vult. De urine kan onder normale omstandigheden maar één kant op, vanaf de nieren naar de blaas.

Opslag en afvoer
Als de blaas zich vult, geven de zenuwen een signaal naar de blaasspier. Als deze spier ontspant kan de blaas geleidelijk uitzetten. Als de blaas bijna vol raakt, worden er waarschuwingssignalen naar de hersens gestuurd: “Snel een toilet zoeken.” De hersenen controleren de “kraan” van de blaas, de sluitspier. Deze ringvormige spier sluit de blaas af van de plasbuis. Via de hersenen kun je deze spier het commando: “laat los” geven. De sluitspier ontspant zich dan en de blaasspier spant samen. De blaas wordt dan leeggedrukt. Zo kan de blaas zich optimaal legen. Het werkt ongeveer als een doedelzak.

Foto