Weer op Weg

Blaasspoelen suprapub

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas

Door blaasspoelen wordt vuil uit de blaas gewassen. Als de blaas niet regelmatig gespoeld wordt, kunnen vuildeeltjes blaasstenen veroorzaken. Blaasstenen ontstaan meestal in een jaar of twee, maar kunnen extra snel ontstaan bij mensen met een dwarslaesie met een hoog calciumgehalte in hun urine. Het spoelen gebeurt op voorschrift van een arts.

Foto