Weer op Weg

Voorkomen van verstoppingen

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas
  • Drink voldoende om ervoor te zorgen dat de doorstroming van verdunde urine goed is.
  • Spoel de blaas regelmatig en wissel de katheter regelmatig. Spoelen gebeurt alleen op voorschrift van een arts.
  • Let op de hoeveelheid kalk in het voedsel. De katheter kan verstopt raken als er veel kalk in de urine zit.
  • Bij een lage pH waarde van de urine kan de katheter eerder verstoppen. Als de urine te basisch is, (Dan is de pH-waarde hoger dan 6.) kun je proberen de urine aan te zuren tot een waarde van pH 5-6. (zie ook elders in dit hoofdstuk)

Sommige bacteriën, zoals de proteus, maken de urine alkalisch. Als je vaak verstopte katheters hebt, moet de bacterie worden behandeld met een antibioticakuur. Verwissel de katheter altijd 24 uur nadat je begonnen bent met de antibiotica.

Foto