Weer op Weg

Blaasmanagement opties

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas

Het is belangrijk om goed te weten welke opties voor jou mogelijk zijn.. Iedere dwarslaesie is anders en niet iedere optie is bij iedereen mogelijk. Een goede blaasmanagementtechniek vinden is het vinden van een goede balans tussen dagelijks gemak en lange-termijn-gezondheid. Je hebt er niets aan om jaren van goede gezondheid op te geven, omdat het zo lastig is om goed voor je blaas te zorgen.

Er zijn 5 basiscategorieën bij blaasmanagement:

  • Verblijfskatheter via de plasbuis
  • Verblijfskatheter via de buik (suprapubische katheter)
  • Intermitterend zelf katheteriseren
  • gebruik maken van de reflexblaas
  • operatie of implantatiemogelijkheden

Deze methoden worden waar nodig aangevuld met medicatie.

Foto