Weer op Weg

Lekkage bij de urinebuis bij een verblijfskatheter

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas

Als je een verblijfskatheter of een suprapubiskatheter hebt en er lekt urine uit de urinebuis, dan moet je nakijken of de lekkage veroorzaakt wordt door een verstopte katheter, of dat hij veroorzaakt wordt door blaasspasmen.

  • Als er lekkage optreedt, verwissel de katheter en snij de oude katheter open om te zien of hij verstopt zit.
  • Na het verwisselen van de katheter, zou het lekken moeten stoppen.

Treedt er met de nieuwe katheter nog steeds lekkage op, dan kan het zijn dat er sprake is van blaasspasmen. Als je denkt dat deze spasmen de oorzaak zijn kun je verschillende dingen doen om ze te stoppen:

  • Gebruik een latex katheter mits je niet allergisch bent omdat deze katheters zachter zijn en minder irritatie veroorzaken.
  • Gebruik een katheter met een kleinere ballon, omdat grotere ballonnetjes de blaas kunnen irriteren.
  • Overleg met je arts over mogelijke medicatie om de blaasreflexen te onderdrukken.
Foto