Weer op Weg
  • Home
  • Ervaringsdeskundigen
  • Helma (Partner)

Helma (Partner)

  • Helma
  • Partner
Helma

Introductie

Helma stelt zich voor. Zij is de partner van Bert, die in 2006 een C2 laesie opliep. Vanwege de beademing moet er 24/7 iemand beschikbaar zijn. Helma vertelt hoe zij nog vier jaar de zaak draaiend heeft gehouden in de hoop dat Bert nog in het bedrijf zou kunnen werken. Zij vertelt waarom zij de zorg voor Bert op zich heeft genomen.

bekijk de video

Verzorging 

Helma beschrijft de verzorging van Bert. Dat is best intensief. Zij doet het echter met liefde. Het is te hopen dat zij goed gezond blijft, als zij uit zou vallen is er een groot probleem!

bekijk de video

PGB

Bert heeft een PGB waaruit hij zijn zorg betaalt. Omdat Helma deze zorg invult, kan zij niet elders werken, door het PGB heeft zij nu toch een inkomen. Bert en Helma maken zich zorgen over de discussie die nu (2013) over het voortbestaan van het PGB wordt gevoerd. Wanneer dit PGB zou wegvallen, zou het financieel moeilijk worden.

bekijk de video

Intimiteit

De fysieke mogelijkheden van Bert zijn beperkt. Even een gebaar van intimiteit is moeilijk. Bert en Helma zoekende beperkte mogelijkheden om toch wat intimiteit te ervaren. Daarbij letten zij goed op een scheiding tussen de rol als verzorgster en verzorgde en de rol als echtgenoot.

bekijk de video

Kiezen voor jezelf

Toen Helma en Bert de apparatuur vertrouwden, kon Helma perioden van één à anderhalf uur weg. Ze hebben besloten dat Helma alleen op vakantie gaat. Ze moet er dan wel van overtuigd zijn dat de verzorging van Bert goed geregeld is.

bekijk de video

Hobby's 

Omdat Helma maar beperkte tijd van huis kan zijn en het inhuren van hulp erg kostbaar is, heeft Helma hobby's binnenshuis gezocht. Zo kan zij toch met andere dingen bezig zijn dan alleen de verzorging.

bekijk de video
Foto