Weer op Weg

Over WoW

Een dwarslaesie is voor altijd. Als je een dwarslaesie krijgt moet je daar de rest van je leven mee verder. Je hele leven en het leven van de mensen om je heen verandert. Bijna alle mensen die een dwarslaesie krijgen weten niet wat dat inhoudt.

Dwarslaesie Organisatie Nederland bestaat uit mensen die dit zelf hebben meegemaakt. Zij zijn actief in de maatschappij en laten weten dat zij daarvoor een grote hoeveelheid kennis hebben moeten verwerven. Kennis die nodig is om je eigen leven vorm te geven en je staande te houden in de maatschappij.

De cursus Weer Op Weg geeft een deel van deze noodzakelijke informatie. Zij is in eerste instantie gericht op mensen die pas kort een dwarslaesie hebben, hun familie en andere naasten. De cursus is nuttig voor iedereen die meer wil weten over het verschijnsel dwarslaesie.

In Nederland zijn acht revalidatiecentra die gespecialiseerd zijn op mensen met een dwarslaesie. Alleen in deze centra zijn voldoende mogelijkheden en is er voldoende kennis aanwezig om mensen met een dwarslaesie te revalideren. Het overdragen van kennis behoort in al deze centra tot het revalidatieprogramma.

Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft het initiatief genomen om samen met deze centra, Weer Op Weg te ontwikkelen. De cursus zal in de centra worden gegeven door een professional uit het centrum, samen met een ervaringsdeskundige (iemand die al langer zelf een dwarslaesie heeft).

De cursus werd financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Revalidatiefonds, het Fonds NutsOhra en het Innovatiefonds Zorgvezekeraars.

Weer Op Weg zal voor velen de eerste kennismaking zijn met de grote hoeveelheid kennis die er is op het gebied van dwarslaesie. Meer kennis en actuele informatie is te vinden op de website van Dwarslaesie Organisatie Nederland: dwarslaesie.nl.

Dwarslaesie Organisatie Nederland hoopt dat met deze cursus een basis wordt gelegd waardoor mensen met een dwarslaesie hun eigen leven kunnen managen en waarmee zij een gelijkwaardige partner kunnen zijn voor alle hulpverleners, instanties en bedrijven waarmee zij in het kader van hun dwarslaesie te maken krijgen.

Foto