Revalidatiecentrum

Een dwarslaesie vergt langdurige specialistische medische zorg en therapie. Er zijn in Nederland 8 gespecialiseerde revalidatiecentra verspreid over het land.

Uit eigen ervaring adviseren wij iedereen met een dwarslaesie te revalideren in een gespecialiseerd revalidatiecentrum, omdat:

  • revalidatieartsen en hulpverleners op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen op het gebied van dwarslaesierevalidatie;
  • er ruime ervaring is met de typische, bij een dwarslaesie horende complicaties, zoals gevoeligheid voor decubitus (drukplekken) en urinewegproblemen;
  • er alle benodigde speciale hulpmiddelen, apparatuur en techniek aanwezig zijn;
  • de stimulerende werking van verblijf onder lotgenoten de revalidatie gunstig kan beïnvloeden.

Kleine algemene revalidatiecentra en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen kunnen niet dezelfde kwaliteit als een gespecialiseerd revalidatiecentrum leveren. Het ontbreekt vaak aan ruime ervaring met dwarslaesierevalidatie, gespecialiseerde hulpmiddelen en specifieke functies. Een dwarslaesie is immers een weinig frequent voorkomende diagnose. De revalidatie wordt steeds gecompliceerder. Het aantal behandelopties en de ontwikkeling van de hulpmiddelen nemen toe. Om goede resultaten in de dwarslaesierevalidatie te (blijven) bereiken is het nodig dat de expertise in het behandelteam op peil blijft en dat op de afdeling het aantal dwarslaesiepatiënten steeds zo groot is dat deze zich aan elkaar kunnen spiegelen.

Het eventuele bezwaar van een langere reistijd voor bezoek van familie en vrienden aan een gespecialiseerd revalidatiecentrum valt in het niet bij de genoemde voordelen.

Overzicht gespecialiseerde revalidatiecentra

Revalidatiecheck