Weer op Weg

Disclaimer

De cursus Weer op Weg (WoW) is een initiatief van Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON). De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de 8 grote dwarslaesiecentra in Nederland.

Als voorbeeld is de Nieuw-Zeelandse cursus Back on Track gebruikt.

De inhoud is zorgvuldig samengesteld, maar eenieder is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de informatie en voor het bepalen van de toepasselijkheid op zijn situatie.

De informatie op deze website is niet bedoeld ter vervanging van medische zorgverlening of advisering. Dwarslaesie Organisatie Nederland is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de informatie.

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrechten. Dwarslaesie Organisatie Nederland kan de inhoud altijd aanpassen of verwijderen. Overnemen van teksten en/of video’s door derden is alleen toegestaan met expliciete goedkeuring door Dwarslaesie Organisatie Nederland.

Aan de inhoud van deze website en de hyperlinks naar externe websites kunnen geen rechten worden ontleend. Dwarslaesie Organisatie Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van gebruik van de cursus.

Hyperlinks naar andere websites of webpagina’s houden op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s. Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan derhalve in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan.

Projectleider:
Jacqueline Leenders, ergotherapeute en trainer eigen regie
(revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht)

Vormgeving, films en realisering van de website:
Jeroen Ephraim, Jeep Media Producties, Den Haag

Begeleiding
Jos Hendriks, Dwarslaesie Organisatie Nederland

Utrecht, 29 september 2013

 
Foto