Weer op Weg

Hoe neem je een urinemonster

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas
  • Laat een beetje urine direct vanaf de katheter in een steriel potje of bekertje lopen.
  • Neem nooit een monster uit de urinezak, die bevat meestal veel bacteriën.
  • Neem ook geen monster als je antibiotica neemt voor een blaasontsteking:

Verwissel de verblijfskatheter 24 uur nadat je begonnen bent met antibiotica. De antibiotica zullen de bacteriën op de katheter zelf vernietigen.
Het wisselen van de katheter helpt om nieuwe infecties en resistente bacteriën te voorkomen.

Foto