Weer op Weg

Beestjes!

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas

Je moet, als het om je blaas gaat, altijd hygiënisch te werk gaan. Je wilt geen “beestjes” zoals bacteriën in je lichaam. Voor en na de handelingen rond de blaas, moet je ervoor zorgen dat de huid gewassen en schoon is, vooral je handen.
Het is zo belangrijk om bij blaasmanagement alles zo schoon mogelijk te houden, omdat je anders infecties kunt krijgen die de nieren kunnen beschadigen.

  • Was altijd je handen grondig voor en na het legen van de blaas.
  • Houd alle gereedschappen schoon en hygiënisch.
Foto