Weer op Weg

Vastplakken

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas

De suprapubische katheter (suprapub) moet met een bocht vastgeplakt worden of onder een buikplooi vastgeplakt worden. Dit voorkomt dat de blaas beschadigd raakt als er per ongeluk aan de katheter getrokken wordt. Zonder tape kan trekkracht aan de blaas schade veroorzaken.
Bovendien moet voorkomen worden dat de katheter gaat knikken, waardoor de urine niet kan aflopen. Je kunt dan ernstige klachten krijgen. Zie de items over autonome disregulatie verderop in dit hoofdstuk.

 

Foto