Weer op Weg

Intermitterend katheteriseren

Blaas
  • Dwarslaesie
  • Blaas

Dit type katheter is een plastic buisje dat alleen de plasbuis in gaat op de momenten dat je moet plassen. Als de blaas leeggelopen is, wordt de katheter er weer uit gehaald.

Foto