Weer op Weg

Zenuwbanen en functies

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Tussen elke twee wervels komen een tweetal zenuwbundels naar buiten. In de nek zijn er meer zenuwbundels (acht) dan er wervels zijn, dat zijn er namelijk zeven. Midden in elke wervel zit een holte. Als alle wervels op elkaar staan, ontstaat er een tunnel, die we het wervelkanaal noemen. Deze tunnel beschermt de zenuwbanen helemaal rondom. Tussen elke twee wervels zitten links en rechts openingen waardoor zenuwbundels naar buiten komen. Elke zenuwbundel maakt de verbinding tussen de hersenen en de verschillende delen van je lichaam. Deze tekening geeft een indicatie welke wervel met welk deel van het lichaam in verbinding staat.

Foto