Weer op Weg

Sensorische & motorische signalen

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Sensorische berichten
Deze signalen geven informatie over het gevoel en worden ergens vanuit je lichaam verzonden, bijvoorbeeld vanuit je hand, naar het ruggenmerg. Het ruggenmerg stuurt de informatie door naar de hersenen. Als het bericht de hersenen bereikt wordt het vertaald naar gevoel, zoals aanraking, druk, pijn of temperatuur (warm of koud).

Motorische berichten
Dit zijn signalen naar de spieren. Zij beginnen in je hersenen en gaan door het ruggenmerg. Zenuwbanen geleiden deze berichten naar de juiste delen van je lichaam. Dit systeem beheert de meeste spieren.

Proprioceptieve berichten
Er is nog een belangrijk gevoel waar je je waarschijnlijk niet bewust van bent. Dit heet proprioceptie. Zonder dat je het merkt wordt voortdurend informatie aan de hersenen doorgegeven over de positie van je lichaamsdelen en gewrichten. Daardoor kunnen die precieze bewegingen coördineren. Dit gebeurt bijna onbewust, bijvoorbeeld bij het veranderen van de positie van je hand.

Foto