Weer op Weg

Caudalaesie

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Een dwarslaesie in de cauda equina (het onderste deel van het ruggenmerg, dat er als een paardenstaart uitziet) geeft een aantal symptomen die lijken op een lage dwarslaesie. Een groot verschil is, dat mensen met een caudalaesie (of cauda equina syndroom) vaak nog (meestal beperkte) loopfunctie kunnen hebben.

De lotgenotengroep van mensen met een cauda equina syndroom heeft zich in 2013 bij de dwarslaesie-organisatie aangesloten.

Op de website WoW is een apart deel dat informatie geeft Voor mensen met een caudalaesie.
Klik hier om naar dit gedeelte te gaan.

Foto