Weer op Weg

Spinale shock

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Meteen na het ongeval kan het ruggenmerg in een shock raken. Tijdens deze shockfase kunnen reflexen, beweging en gevoel onder de dwarslaesie afwezig zijn. Een spinale shock kan van enkele uren, tot enkele maanden duren. Door deze spinale shock is het soms lastig om in de eerste fase de exacte uitval op de langere termijn te bepalen.Soms komt er in de eerste weken wat gevoel terug. Dit verschilt echter zeer van persoon tot persoon. Elke terugkeer van reflexen onder het laesie niveau geeft aan dat de spinale shockfase verloopt.

Foto