Weer op Weg

Geen neurologische uitval

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Elk letsel dat het ruggenmerg niet beschadigt zal door medici worden beschreven als ‘letsel zonder neurologische uitval’. Dit betekent dat het zenuwstelsel geen schade heeft en normaal functioneert.
De meeste patiënten zonder neurologische uitval zullen door orthopeden behandeld worden en niet verwezen worden naar een dwarslaesie-afdeling.

Foto