Weer op Weg

Hoop op herstel

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

De spinale shock verbergt in eerste instantie de uiteindelijke hoogte van je beperkingen. Je komt misschien in de verleiding om niet mee te doen aan bepaalde delen van de revalidatie in de hoop dat je volledig zult herstellen. Het is waar dat er veel verschillen zijn in het functieverlies, zelfs bij gelijke laesiehoogtes. Dit geldt vooral bij incomplete laesies. De hoop op herstel moet je echter niet tegenhouden in je revalidatie. Hard werken tijdens de revalidatieperiode betekent dat je beter gebruik kunt maken van de eventuele terugkeer van functies in een later stadium. Als alles verder mee zit kan je misschien het revalidatiecentrum zelfs eerder verlaten!

Foto