Weer op Weg

Aanduiding dwarslaesie

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Geen twee mensen met een dwarslaesie zijn hetzelfde. Afhankelijk van de oorzaak van de beperking, kunnen er enkele ruggenmergzenuwen niet aangetast zijn.

De volgende termen worden gebruikt om het type en mate van de dwarslaesie te classificeren.

Foto