Weer op Weg

Einde hoofdstuk 1

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Je hebt het eerste van de acht hoofdstukken van Weer op Weg afgerond.
Je hebt nu een globaal overzicht over wat een dwarslaesie inhoudt. In de volgende hoofdstukken wordt dieper ingegaan op een aantal onderwerpen.

Je zal die kennis in de loop van je leven met een dwarslaesie hard nodig hebben, om gezond te blijven en om te kunnen praten met je behandelaars. De meeste reguliere artsen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen hebben maar een vaag benul van wat een dwarslaesie is. Ze zullen het vaak moeten doen met wat jij inbrengt aan kennis. Gebruik dus die kennis om gezond te blijven en de eigen regie over je leven te houden. Uiteindelijk gaat niemand volledig voor jou denken, je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid.

Foto