Weer op Weg

Veelvoorkomende termen

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

In de volgende tabel staan de meest voorkomende termen, spreektaal en jargon, die je dagelijks om je heen hoort als je op een dwarslaesie-afdeling ligt. Het medische team is zo gewend deze “codetaal” te gebruiken dat ze soms vergeten om alles voor jou te vertalen. Als je een term hoort die je niet kent, vraag dan iemand om uitleg. Als dat niet lukt, zoek het woord op in de volgende tabel.Dan krijg je enig idee waar ze het over hebben.

Foto