Weer op Weg

Compleet

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Een complete laesie betekent dat er een totale blokkade van signalen is vanaf het niveau van het letsel. Er is geen gevoel of beweging onder het niveau van het letsel. Alleen als in de anus geen gevoel en geen willekeurige aansturing van de sluitspier is, is er sprake van een complete laesie.

Foto