Weer op Weg

Het zenuwstelsel

dwarslaesie kort
  • Dwarslaesie
  • Dwarslaesie kort

Het zenuwstelsel bestaat uit je hersenen, het ruggenmerg en de zenuwbanen die uit het ruggenmerg komen. De hersenen regelen een aantal functies van het lichaam automatisch, zoals de hartslag en ademhaling, zonder dat je je daar bewust van bent. Andere functies, zoals bijvoorbeeld het oppakken van een voorwerp, vragen bewuste actie.

Het zenuwstelsel helpt je om alle lichaamsfuncties te controleren en kan ruwweg in tweeën verdeeld worden. De hersenen en het ruggenmerg samen vormen het centrale zenuwstelsel.

De uitgaande zenuwbundels verbinden het centrale zenuwstelsel met de rest van het lichaam. Ze worden samen het perifere zenuwstelsel genoemd.

Het zenuwstelsel kan ook in twee delen onderverdeeld worden op basis van de functies. Het animale zenuwstelsel en het autonome zenuwstelsel.

Foto