Weer op Weg

Persen met je buikspieren

Blaas
  • Caudalaesie
  • Blaas

Sommige mensen met een caudalaesie kunnen meteen vanaf het begin zelf plassen door met hun buikspieren te persen. Dit mag alleen als is vastgesteld dat je je blaas op die manier goed kunt legen.

Dit gebeurt door, nadat je hebt geplast, met een katheter te controleren of er toch nog urine komt. Ook kan via een echo-apparaat worden bekeken of er nog urine in je blaas is achtergebleven.

Foto