Weer op Weg

Blaasmanagement; opties

Blaas
  • Caudalaesie
  • Blaas

Het is belangrijk om goed te weten welke opties voor jou mogelijk zijn. Iedere caudalaesie is anders en niet iedere optie is bij iedereen mogelijk of noodzakelijk. Een goede blaasmanagementtechniek vinden, is het vinden van een goede balans tussen dagelijks gemak en lange termijn gezondheid.
Je hebt er niets aan om jaren van goede gezondheid op te geven, omdat het zo lastig is om goed voor je blaas te zorgen.

Er zijn verschillende blaasmanagementtechnieken:

  • Persen via je buikspieren
  • Bekkenbodemspieren trainen
  • Intermitterend katheteriseren
  • Condoomkatheter
  • Verblijfskatheter
  • Incontinentiemateriaal gebruiken

Deze methoden worden waar mogelijk aangevuld met medicatie.

Foto