Weer op Weg

Lekkage bij zelfkatheteriseren

Blaas
  • Caudalaesie
  • Blaas

Als er urine lekt in de tijd tussen het katheteriseren kan dat een aantal oorzaken hebben:

  • De blaas wordt te vol ->   verhoog het aantal keren katheteriseren en/of drink wat minder.
  • Je hebt mogelijk een blaasontsteking die de blaas irriteert ->  laat een kweek doen en behandel indien noodzakelijk met antibiotica.
  • Je ontwikkelt een overactieve blaas.
Foto