Weer op Weg

Blaasstenen

Blaas
  • Caudalaesie
  • Blaas

Er kunnen zich stenen vormen in de nieren en/of de blaas. In de tijd na het ontstaan van dwarslaesie is er vaak sprake van ontkalking van de botten in het verlamde deel van je lichaam. Dit leidt tot een verhoogde calciumconcentratie in het bloed. Dit calcium (kalk) wordt uitgescheiden via de nieren. Hierdoor loop je een verhoogd risico op het ontstaan van blaas- of nierstenen.
Kleine stenen kunnen in de blaas en urinewegen aanwezig zijn, zonder dat je het in de gaten hebt. Grotere stenen kunnen verstoppingen veroorzaken in de nieren of in een verblijfskatheter. Daardoor loop je meer risico op urineweginfecties.
Blaasstenen worden in verband gebracht met de bacterie proteus. Door blaasstenen kunnen katheters verstopt raken en zij kunnen de oorzaak zijn van telkens terugkerende infecties. Ook mensen die geen katheters gebruiken, kunnen blaasstenen krijgen. Als je je blaas niet normaal kunt legen, of een kleinere hoeveelheid urine produceert dan normaal, terwijl je gewoon drinkt, is het advies een arts te raadplegen.

Foto