Weer op Weg

Katheter wisselen

Blaas
  • Caudalaesie
  • Blaas

Het wordt aanbevolen om de katheter regelmatig te wisselen. Er kan aanslag op of in de katheter ontstaan. Dit kan een verstopping van de katheter veroorzaken. Als dit gebeurt zet de blaas snel uit, bij een laesie boven TH6 kun je dan een autonome dysreflexie krijgen.

Ook slijmvlokken vanuit de blaaswand kunnen een blokkade veroorzaken.

Zorg ervoor dat je voldoende drinkt 2-2,5 liter per dag om een goede doorstroming te krijgen. Hoe meer je drinkt, hoe meer de urine verdunt. Hierdoor is de kans op bacteriën kleiner. Ook zal de katheter minder snel verstopt raken, omdat er minder ophopingen komen van calcium (kalk) of slijmvlokken.

De katheter moet regelmatig vervangen worden om verstoppingen te voorkomen. Meestal is een keer in de zes weken voldoende voor een verblijfskatheter via de plasbuis.

Foto