Weer op Weg

Het voorkomen van stenen

Blaas
  • Caudalaesie
  • Blaas
  • Drink minimaal 2 liter per dag – water is het beste.
  • Gebruik dagelijks voldoende calcium, maar neem geen calcium tabletten.
  • Probeer de urine zuur te houden.
  • Blijf actief en sta indien mogelijk regelmatig.
Foto