Weer op Weg

Blaasspoelen

Blaas
  • Caudalaesie
  • Blaas

Blaasspoelen gebeurt op voorschrift van een arts. Blaasspoelen zorgt ervoor dat vuil uit de blaas gewassen wordt. Vuildeeltjes kunnen blaasstenen veroorzaken. Blaasstenen doen er een jaar of twee over om te ontstaan, maar kunnen extra snel ontstaan bij mensen met een dwarslaesie met een hoog calciumgehalte van de urine.

Foto