Weer op Weg

Wonen

Leven
  • Caudalaesie
  • Leven
bekijk video

Leven met een caudalaesie kan betekenen dat je aanpassingen in je woning moet doen.
Een ervaringstip: maak foto’s van de verschillende kamers en ga er eens in gedachten door. Bekijk dan per ruimte wat er nodig is om optimaal te kunnen functioneren. Wat zijn de gevolgen van het lopen met stok, met krukken of met een rolstoel voor je huis?
Word je behandeld in een revalidatiecentrum, dan zal de ergotherapeut met jou naar je woning gaan om te bekijken of en zo ja welke aanpassingen nodig zijn.

Foto