Weer op Weg

Laatste woord

Leven
  • Caudalaesie
  • Leven

Je hebt ook het laatste hoofdstuk van Weer op Weg met een caudalaesie afgerond.

Dwarslaesie Organisatie Nederland verwelkomt je na het afronden van alle hoofdstukken als een “beginnend caudalaesiedeskundige”!

Foto