Weer op Weg

Roken

Leven
  • Caudalaesie
  • Leven

Stoppen met roken is het meest genoemde goede voornemen met nieuwjaar. Altijd goed dus en met een dwarslaesie heeft niet roken een aantal extra voordelen:

  • je huid herstelt beter, omdat de doorbloeding in de kleine bloedvaten beter is.
  • je longfunctie is vaak minder goed, niet roken houdt je longen in een betere conditie.
Foto