Weer op Weg

Tenslotte

Leven
  • Caudalaesie
  • Leven

Sommige mensen die een cauda- of dwarslaesie hebben en die daardoor hun prioriteiten en dagbesteding moesten aanpassen, presteren verbazingwekkende dingen in de wereld.
Ze zeggen dat hun beperkingen zorgden dat ze echt moesten vechten om hun mogelijkheden te vinden.

Ze wensen nog steeds dat hun ongeluk of ziekte niet had plaatsgevonden, maar ze houden van het leven dat ze hebben.
Ze zeggen dat hun laesie en hun beperkingen hen dwongen om te ontdekken wat echt belangrijk voor hen was.

Foto