Weer op Weg

Lopen en evenwicht

dwarslaesie kort
  • Caudalaesie
  • Caudalaesie-kort

Bijna alle mensen met een caudalaesie hebben problemen met lopen en met hun evenwicht. Dit komt doordat de spieren in benen, billen, heupen en voeten niet goed meer functioneren. Maar wat je nog wel of niet meer kan, is erg verschillend. In het hoofdstuk ‘Medisch’ gaan we hier verder op in.

Foto