Weer op Weg

Directe gevolgen

dwarslaesie kort
  • Caudalaesie
  • Caudalaesie-kort

Als je net een caudalaesie hebt, kun je verschillende klachten hebben. Niet iedereen heeft al deze klachten, dat verschilt per persoon. Voor alle klachten geldt, dat die in de loop van de tijd nog kunnen verbeteren. In hoeverre dat bij jou gebeurt, is in het begin niet te voorspellen, maar het is in ieder geval een langdurig proces dat één of meerdere jaren duurt.

Vaak heb je door je caudalaesie problemen met lopen en met je evenwicht. Je kunt misschien helemaal niet lopen of bijvoorbeeld alleen met een rollator een heel klein stukje.
De fysiotherapeut zal je helpen bij het oefenen om je spieren sterker te maken.

Als je blaas niet goed werkt, kan het zijn dat je niet spontaan kunt plassen. Of je kunt dat wel, maar je kunt je blaas niet goed leeg plassen. Een verpleegkundige zal je dan helpen met katheteriseren. Ook kun je juist incontinent zijn, dan kan je je plas niet meer goed ophouden. Je krijgt dan opvangmateriaal.

Soms werken je darmen niet goed: je kan last hebben van verstopping of juist van diarree.Misschien heb je veel pijn, in je rug of in je benen.

Het kan zijn dat de pijn in de loop van de tijd minder wordt, maar soms is die blijvend.Bij een caudalaesie kun je ook problemen hebben met seks. Je kunt bijvoorbeeld geen orgasme of geen erectie krijgen of je hebt geen of minder gevoel in je vagina.

Je huid kan op een aantal plaatsen gevoelloos of minder gevoelig zijn. Vaak is dat bij je billen, schaamstreek, benen en voeten.

Je kunt je erg moe voelen. Alles kost je meer kracht en energie. Je hebt nu bij veel dingen hulp nodig die je eerst gewoon zelf kon doen. Ook kun je je down voelen en onzeker over de toekomst.Dit zijn normale gevoelens als je een aandoening als deze krijgt. Zeker de eerste tijd, als je geen idee hebt of en hoe je toestand zal verbeteren, is dat zwaar. Niet alleen voor jou, maar ook voor je omgeving. Meestal kruip je na verloop van tijd weer uit het dal.

Foto