Weer op Weg

Berichten en signalen

dwarslaesie kort
  • Caudalaesie
  • Caudalaesie-kort

De belangrijkste functie van het ruggenmerg is het doorgeven van berichten uit je lichaam naar je hersenen en van je hersenen naar je lichaam. Deze berichten gaan door de witte stof in het ruggenmerg. Net als bij liften, hebben de banen ieder een eigen pad en bestemming. De banen gaan zowel van de hersenen af als naar de hersenen toe.

Er zijn 3 verschillende soorten berichten:

  1. gevoel: sensorisch
  2. beweging: motorisch
  3. bescherming: reflexen
Foto