Weer op Weg

Animale zenuwstelsel

dwarslaesie kort
  • Caudalaesie
  • Caudalaesie-kort

Het animale zenuwstelsel bestaat uit 2 delen:

  • Het centrale zenuwstelsel en
  • het perifere zenuwstelsel.

Het centrale zenuwstelsel bestaat uit de hersenen en het ruggenmerg. Het ruggenmerg geleidt de signalen vanuit de hersenen naar het perifere zenuwstelsel en de signalen uit het perifere zenuwstelsel naar de hersenen.

Het perifere zenuwstelsel zorgt voor de communicatie tussen de hersenen en de bewegende lichaamsdelen. De belangrijkste functie is prikkels doorgeven naar de hersenen en nadat de informatie verwerkt is, het aansturen van bewuste bewegingen

Het perifere zenuwstelsel geleidt onder andere de signalen voor:

  • beweging
  • gevoel
  • reflexen
Foto