Weer op Weg

Hoop op herstel

dwarslaesie kort
  • Caudalaesie
  • Caudalaesie-kort

Het is zeker in het begin moeilijk te geloven dat je misschien altijd lichamelijke beperkingen zult hebben. Vooral als er langzaam wat functies terugkomen. Stiekem hoop je dat alles weer goed komt.

Het kan van persoon tot persoon erg verschillen hoeveel functieverlies je hebt en wat weer terugkomt.De hoop op herstel moet je echter niet tegenhouden in je revalidatie. Hard werken tijdens de revalidatieperiode betekent dat je beter gebruik kunt maken van de eventuele terugkeer van functies in een later stadium. Als alles verder mee zit kan je misschien daardoor het revalidatiecentrum zelfs eerder verlaten!

Foto